وب لژیون مسافر علی جمالی(رها)
درمان قطعی اعتیاد به مواد مخدر(رایگان)

(( به نام قدرت مطلق الله))

سه شنبه مورخ 96/12/01

موضوع جلسه: وادی دوازدهم ،در آخر امر ، امر اول ، اجرا میشود ( قسمت اول)


در طول زمان هر موجودی یا ذره ای تغییر میکند ، آهن زنگ میزند و مواد غذایی فاسد میشوند چون هستی در حال حرکت است ، ما در زمان سو مصرف تغییر میکنیم و تبدیل میشویم به مصرف کننده میتوانیم با اعتیاد ترخیص بشویم یا اینکه خود را درمان کنیم درمان کردن هم تغییر است ، از مصرف کننده تبدیل میشوی به مسافر به تدریج پله کم میکنی و در آخر رها میشوی در اصل این ترخیص از وادی اعتیاد است


خلاصه سخنان استاد :
 
در آخر امر ، امر اول ، اجرا میشود

یعنی تصمیم اول کار با طی کردن مسیر و به صورت تدریجی محقق میگردد

در اول وادی یک دیالوگ بین قدرت مطلق ،جانشین و ساکنین است که جانشین انسان است  و ساکنین فرشتگان

اولین و مهم ترین ویژگی انسان قدرت اختیار است، انسان اختیار کامل بر سرنوشتش دارد، بعضی ها می گویند زندگی جبر کامل است و بعضی اعتقاد دارند هم جبر است و هم اختیار ولی ما اعتقاد داریم که زندگی اختیار کامل است .در ابتدا همه اختیار کامل داشتیم یعنی روز الست  ولی رفتن به سمت ضد ارزش ها و قدم برداشتن در مسیر نادرست اختیار مارا کم کرده است.

نتیجه نقض فرمان شرک است یعنی در اختیار خودت شریک قائل شوی. همانطور که میدانیم خمر یعنی انچه پرده و حجاب روی تفکرات و اندیشه انسان می کشد ، در کلام خدا خمر ممنوع است و نزدیک شدن به آن شرک ورزیدن میباشد. در دفعات اول اختیار داری که استفاده کنی ولی بعد از آن این خمر با اختیارت شریک میشود. دیگر اختیار نداری که هر زمانی خواستی استفاده کنی، برای هرکاری مثل مسافرت باید شرایط شریکت را هم در نظر بگیری 
دروغ گفتن ، غیبت کردن ، دزدی و هر عمل ضدارزشی موجب شرک ورزیدن در اختیار میشود

در قسمتی از وادی ساکنین به قدرت مطلق گفتند که این اختیار داشتن انسان ، آیا موجب فساد و خون ریزی نمیشود ؟
قدرت مطلق گفت : من مسائلی را میدانم که شما نمیدانید
 اضداد مکمل هستی هستند و باعث میشوند که انسان در دو راهی قرار بگیرد و راهش را خودش انتخاب کند ، وقتی  که از ضدارزش ها چشم پوشی کند میتواند به مقام بالاتر از فرشتگان هم برسد

و قدرت مطلق قطره ای از صفاتش را بصورت بالقوه در انسان قرار داد تا با آموزش و تفکر همه اینها را به فعل در آورد
یکی از این ها علم بود ، یعنی قدرت دریافت علم را به انسان داد. همینطور قدرت تکلم و زبان که فقط مختص انسان است و حیوانات از آن بی نصیبند ، شاید بگویید طوطی هم حرف میزند ولی آیا طوطی مفهوم حرف خود را میداند ؟ ایا جمله بندی میکند؟ تکلم بعضی حیوانات فقط از روی تقلید است


در قسمت بعدی ساکنین از جانشین سوال کردند که انسان چگونه خلقی است ؟
جانشین گفت  : انسان دو صورت دارد ، صور آشکار و پنهان. صور آشکار جسم او است که از خاک خلق شده ، یعنی از عناصری که داخل خاک است ، مثل پتاسیم و سدیم ولی صور پنهان او از جنس آتش است همانند فرشتگان و جن ها

خلق این جهان خاکی به این صورت بود که خداوند ابتدا امواج را با القا ذرات عشق متراکم کرد و بعد این هسته جهان سر باز کرد به اصطلاح گفته میشود که منجفر شد و از جهان دیگر تغذیه کرد تا جهان خاکی بوجود آمد

 همانند بذر یک گردو که آن را میکاریم این ذره سر باز میکند و باعث میشود هزاران گردو بعمل بیایند. بذر این جهان خاکی از جهان دیگری تغذیه شد ، مثال گردو به این صورت است که اگر گردو را یک جهان در نظر بگیریم این بذر از جهان خاکی تغذیه میکند یعنی یک جهان دیگر 


در جهان خاکی همه چیز و همه امواج متحرک هستند ، حتی هسته های ریز داخل هر اتم این امواج همه داخل یک مکان حرکت دارند که آن مکان هم متحرک در یک فضا میباشد ، از ترکیب اینها زمان بوجود می آید. مثل حرکت زمین به دور خورشید

زمان در سراسر این جهان خاکی یک شکل است، عقب و جلو هست ولی خود مختصات آن تغییر نمیکند. زمان باعث میشود ما برای تغییر فرصت داشته باشیم

بعد از آن به مثلث تبدیل ، ترخیص ، تغییر میپردازیم
در طول زمان هر موجودی یا ذره ای تغییر میکند ، آهن زنگ میزند و مواد غذایی فاسد میشوند چون هستی در حال حرکت است ، ما در زمان سو مصرف تغییر میکنیم و تبدیل میشویم به مصرف کننده میتوانیم با اعتیاد ترخیص بشویم یا اینکه خود را درمان کنیم درمان کردن هم تغییر است ، از مصرف کننده تبدیل میشوی به مسافر به تدریج پله کم میکنی و در آخر رها میشوی در اصل این ترخیص از وادی اعتیاد است
یعنی از همان نقطه اول که انسان عادی بودی برمیگردی  به همان ولی در این مسیر ، اطلاعات و آگاهی کسب کردی

یا مثالی دیگر ، نطفه ای شکل میگیرد و هر لحظه تغییر میکند در واقع به جنین تبدیل میشود به جنین کامل و در این دنیا ترخیص میشود به دنیا میاد.

برای همین حرکت ما قدم به قدم و ذره ای است ، تغییرات باید همواره درست و ذره ای باشند تا نتیجه بهتر باشد و ترخیص شویم
حرکت دارویی ، جهان بینی و خدمت ها همه باید درست باشد تا همه چیز به روال عادی خودش برگردد. البته سه نیروی القا ، احیا ، تحرک همواره در کنار مثلث تغییر ، تبدیل ، ترخیص است

برای تبدیل انسان کم خرد به خردمند ،دیپلمه به دانشگاهی باید خاصیت انسان عوض شود مثل شوری نمک
انسان دو نیمه دارد ، تاریک و روشن مثل دو نیم دایره
برای تبدیل شدن انسان کم خرد به خردمند و مصرف کننده به رها باید نیمه تاریک دایره روشن شود که التبه تدریجی است
این امر لحظه ای اتفاق نمی افتد ، مثل مصرف کننده ای که در لحظه توبه میکند ، قسم میخورد با تمام وجود که دیگر رها باشد ولی یک روز هم دوام نمی آورد.زیرا تفکر و اندیشه باید عوض شود

همانطور که میدانیم خداوند دو نیرو مثبت و منفی در وجود انسان قرار داد ، نقش نیروهای تخریبی و بازدارند مکمل است ، بطور کلی فقط کارش تخریب و جلوگیری از حرکت انسان است که در صور آشکار و پنهان همین نقش را دارد

یک سری نیروها جلوی مسیر درمان را میگیرند چه از درون و چه از بیرون مثل القا جن یا القا دوستان ، که میگوند کلاس نیا ، ادامه نده ، برو بیرون.البته القا مثبت هم هست در ظاهر راهنما و کنگره در باطن روح

نیروهای الهی شامل ، صالحین ، صدیقین ، محسنین هستند.راستگویان ، امانت داران ، کسانی که عشق و محبت دارند ، نیکو کاران ، انسان هایی که به هستی خدمت میکنند و نیرو های تخریبی شامل دروغ گویان ، فاسدان و غیره هستند
این دو نیرو همواره در حال نبرد میباشند هرکدام میخواهند که قدرتهای خود را زیاد کنند بخاطر همین نیروهای بازدارنده جلوی شمارا میگیرد که قدرتش کم نشود

سوال : این دو جمله ظاهرا پارادوکس دارند ، مفهموم این ها را بیان کنید

اولی : هم نشینی با نیروهای منفی  باعث القا منفی در شما میشود و برعکس؟
دومی: اگر انسان خود جستجو نکند اگر با تمام کاوشگران ماهر همنشین باشد به موضوع واقعی نمیرسد

جواب : کسی که گمراه است از خیلی مسائل خبر ندارد ، همنشینی با نیروهای مثبت الهی باعث القا در آن فرد شده که از بعضی مسائل خبر پیدا کند و سعی کند و بخواهد که وارد نیروهای الهی شود.ولی برای رسیدن به مسائل حقیقی انسان خود باید بخواهد و جستجو کند


تهیه و تایپ : علی الفطبقه بندی: گزارش جلسات لژیون،
برچسب ها: مهندس دژاکام، وادی دوازدهم، کتاب عشق، کتاب 60 درجه، علی جمالی، لژیون چهارم،
[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 17:07 ] [ مسافر علی الف ]
درباره وبلاگ

دردورنج بشرازجهل نیست بلکه ازعلوم ودانشهای کشف نشده است.خوشبختانه امروز، اعتیاد درمان قطعی دارد.با روشDST و با دارویOT(شربت تریاک)، در کنگره60 اعتیاد درمان میشود. در پروسه زمانی درمان، سه پارامتر جسم ،روان و جهان بینی درطول یازده ماه به تعادل میرسد.این وبلاگ می کوشد دانش و تجربیات خود در این زمینه را،به روز ارائه کند.امید این است مفید واقع شود.
کانال تلگرام jamalic60@
-----------------------------------------
جای هرکس نیست اینجا آمدن ×
اختیاری نیست مارا آمدن ×
هر که راخواهد خدا دعوت کند ×
سایبانش ابر رحمت میکند ×
هر که آمد آبرویش میدهد ×
در پناه خویش جایش میدهد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :